9 Hadiah Allah Di Dunia Untuk Orang Yang Bertaqwa.  
Kehidupan orang-orang yang bertakwa sangat indah...Penuh keberuntungan. Di dunia lagi Allah telah janjikan pelbagai ‘hadiah’, sebagaimana digambarkanNya di dalam Alquran:

  1. Sentiasa Mendapat Petunjuk 
  2. Diberi Penyelesaian Daripada Masalah
  3. Dipermudah Segala Urusan 
  4. Mendapat Rezeki Dari Sumber Yang Tidak Terduga
  5. Dikasihi Allah ( dengan itu akan dikasihi malaikat dan manusia  )
  6. Mendapat Keberkatan Dari Langit Dan Bumi
  7. Mendapat Keselamatan Dan Perlindungan Dari Allah 
  8. Mendapat Kemenangan
  9. Diberikan Furqan ( petunjuk ntuk membezakan yang benar dan yang salah )  

No comments:

Post a Comment