Ghadh-dhul Bashar (Menahan Pandangan)


Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya, kerana yang pertama itu boleh (dimaafkan) sedangkan yang berikutnya tidak. 
(HR. Tirmidzi dan Abu Dawud ).

Memandang sesuatu yang tidak halal untuk dipandang dapat mengubah pandangan menjadi panah syaitan yang beracun. Siapa yang menundukkan pandangan, Allah akan menggantinya dengan manisnya iman dalam dada (Ibnu al-Qayyim al Jauziyah).

-- Secara bahasa, (gadh-dhul bashar) bererti menahan, mengurangi atau menundukkan pandangan .

-- Menahan pandangan bukan bererti menutup atau memejamkan mata hingga tidak melihat sama sekali atau menundukkan kepala ke tanah saja, kerana bukan ini yang dimaksudkan di samping tidak akan mampu dilaksanakan.

-- Tetapi yang dimaksud adalah menjaganya dan tidak menjadi liar.

-- Pandangan yang terpelihara adalah apabila seseorang memandang sesuatu yang bukan aurat orang lain lalu ia tidak mengamat-amati kecantikan atau tidak berlama-lama memandangnya.

-- Dengan kata lain menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah swt dan rasul-Nya untuk kita memandangnya.

Maka, gunakanlah mata untuk membaca al-Quran, menangis kerana takut kepada Allah, dan memalingkan hati dari fikiran, godaan, dan gangguan tersebut... 

No comments:

Post a Comment