"Kita adalah umat yang banyak bercakap tetapi sedikit bekerja, jadi tidak hairanlah kita umat Islam yang berjumlah 1.6 billion bertekuk lutut di bawah si Yahudi yang hanya berjumlah 3 juta!” - ♥ ♥ ♥ Sheikh Yusof al-Qaradhawi ♥ ♥ ♥

No comments:

Post a Comment